Biznis inkubator -Business Incubator

Datum : 28/02/2020

Ovo je poziv za vas koji imate StartUp inovatinvu ideju, ali vam “NEŠTO” nedostaje za njenu realizaciju.

– Za sve vas koji ste spremni da posvetite 90 dana ili 3 meseca razvijanju startap ideje i spremni ste da izdvojite vreme da prisustvujete mentorskim sastancima i konsultacijama.
– Za vas, koji ste radoznali, vredni, inovativni i mislite da imate preduzetničkog duha.
– Za vas, koji ste motivisani i želite da učite, radite, stvarate i menjate svet na bolje.
– Za vas, koji ste hrabri, odlučni i spremni da rizikujete, motivisani da nas ubedite da baš vaša startap ideja treba da dobije mogućnost da se razvije.

Mi ćemo vam omogućiti redovne sastanke sa mentorima koji su dokazani uspešni preduzetnici iz oblasti inovativnih tehnologija!

Mi ćemo zajedno sa vama razvijati vašu ideju i podržati je mini grantove a i rado ćemo vam pomoći da aplicirate za veću podršku!

Mi ćemo vam pružiti prostor koji ćete koristiti besplatno bez obaveze da placate zakup!

ŠTA JOŠ ČEKATE, APLICIRAJTE

LINK ZA APLICIRANJE:
https://forms.gle/3vvVKGUxZoRoNd8L8

KRAJNJI ROK ZA APLICIRANJE JE 20. MART!

 

Ovaj projekat realizuje NVO Lokalna incijativa Link uz podršku UNMIK-a.

– – – – –

Kjo është një thirrje për të gjithë ju që keni ndonjë ide inovative “StartUp”, mirëpo ka diçka që mungon në mënyrë që ajo të realizohet.

– Për të gjithë ata që janë të gatshëm t’i dedikojnë 90 ditë, d.m.th 3 muaj për zhvillimin e një ideje fillestare dhe që gjejnë kohë për të marrë pjesë në seancat e këshillimit dhe konsultimit.

– Për ata që janë kurioz, punëtor dhe inovativ por gjithashtu edhe për ata që besojnë se kanë shpirt të një sipërmarrësi.

– Për ata që janë të motivuar dhe duan të mësojnë, punojnë, krijojnë dhe ndryshojnë botën për mirë.

– Për ata që janë të guximshëm, vendimtarë, të gatshëm për të marrë një mundësi dhe të motivuar sa duhet për të na bindur se ideja juaj është ajo që meriton mundësinë për t’u realizuar.

Ne do t’ju ofrojmë takime të rregullta me mentorë të dëshmuar si sipërmarrës të suksesshëm në fushën e teknologjive innovative.
Ne do të punojmë me ju për të zhvilluar idenë tuaj, ta mbështesim atë me mini grante dhe me kënaqësi t’ju ndihmojmë të aplikoni për një mbështetje më të madhe.
Ne do t’ju ofrojmë një hapësirë pune që do ta përdorni falas pa ju obliguar që të paguani qiranë.

ÇFARË JENI DUKE PRITUR, APLIKONI!

VEGZA PËR APLIKIM:
https://forms.gle/oUdRk5QgkdpC1bCn7

AFATI I FUNDIT PËR APLIKIM: 20 Mars 2020!

– – – – –

This is a call for those of you who have an innovative StartUp idea, but there is something missing for it to be realized.

– For those who are ready to dedicate 90 days i.e. 3 months for developing a startup idea and you are ready to take some time to attend mentoring sessions and consultations.
– For those who are curious, hardworking, and innovative but also for those who believe they have an entrepreneurial spirit.
– For those who are motivated and want to learn, work, create and change the world for the better.
– For those who are courageous, decisive and ready to take a chance, motivated enough to convince us that your startup idea is the one that deserves the opportunity to be realized.
We will provide you with regular meetings with mentors who are proven successful entrepreneurs in the field of innovative technologies!

We will work with you to develop your idea, support it with mini grants and gladly help you with applying for a bigger support!
We will provide you with a working space that you will use for free without the obligation to pay rent!

WHAT ARE YOU WAITING FOR, APPLY!

APPLICATION DEADLINE IS MARCH 20!