Loading

Razvoj veština u vreme pandemije COVID-19

Usled krize izazvane pandemijom COVID-19, potreba za ubrzavanjem postojećih trendova u radu na daljinu postala je još veća. Pandemija koja je u toku, poremetila je i lokalno i globalno tržište rada. Zbog sve većeg broja zaposlenih koji rade na daljinu i kako bismo pomogli povezivanju mladih sa raspoloživim i traženim mogućnostima zaposlenja, organizovali smo treninge na kojima bi naši učesnici mogli da razviju osnovne veštine koje bi im pomogle pri zapošljavanju kroz tri onlajn kursa.

Jedna od obuka bila je upravljanje projektima u IT oblasti. Ova obuka je pružila opsežno znanje o primeni IT strategija i postavljanju projektnih ciljeva u okviru projektnih planova i rasporeda. Učesnici su upoznati sa raznovrsnim radnim odgovornostima i dužnostima koje se očekuju od njihovih budućih saradnika. Štaviše, naučeni su kako da koriste različite alate i metode kako bi postigli željeni zajednički cilj.

Zatim, trening Virtuelnog asistenta, koji je osmišljen da učesnike opremi veštinama za različite usluge koje jedan virtuelni asistent može da ponudi. Učesnicima je predstavljen set alata i kanala za bolju komunikaciju sa njihovim potencijalnim klijentima. Kao konačni ishod ove obuke, naši učesnici su samostalno kreirali svoje internet stranice i naloge na društvenim mrežama, koji će, nadamo se, privući svoje prve klijente.

Na kraju, obuka za manuelno testiranje softvera (QA) bila je rezervisana za najstrpljivije učesnike koji imaju oko za detalje. Obučeni su za izvođenje različitih manuelnih testova na softveru kako bi se osiguralo da ispunjava sve standarde i smernice i da je spreman za prodaju potrošačima. Identifikovali su probleme i naučili kako pravilno prijaviti greške putem platforme test.io, gde su takođe imali priliku da rade na identifikovanju grešaka na internet stranicama brojnih poznatih brendova.

Učesnici su izuzetno zahvalni što su dobili priliku da steknu nove veštine u ovim izazovnim okolnostima. Čestitamo im na uspešnom završetku i želimo im sreću u svim budućim poduhvatima!

Projekat realizuje Lokalna incijativa LINK uz podršku UNMIK – United Nations Mission in Kosovo