Mitrovica Innovation Centar u borbi protiv COVID-19

Datum : 14/04/2020

 

SRB:
U protekilh nedelju dana smo donirali vise od 100 zaštitnih vizira lekarima i medicinskom osoblju u Severnoj Mitrovici, Juznoj Mitrovici, Zvečanu, Zubinom Potoku.

Nastavljamo u istom tempu u narednim nedeljama, dok ne zadovoljimo potrebe svih institucija i pojedinaca sa kojima zajedno ucestvijemo u borbi protiv COVID-19

Mitrovica Innovation Centre posebnu zahvalnost doguje UNMIK-u, koji nam je omogucio neophodnu opremu i materijal, kao i nasim volonterima i zaposlenima.

ALB:
Local Initiative LINK ka dhuruar më shumë se 100 maska mbrojtëse për mjekët dhe stafin mjekësor në Mitrovicën e Veriut, Mitrovicën e Jugut, Zveçan dhe Zubin Potok gjatë javës së kaluar.

Ne do të vazhdojmë me të njëjtin ritëm gjatë javëve të ardhshme derisa të plotësojmë nevojat e të gjitha institucioneve dhe individëve me të cilët ne punojmë së bashku për të luftuar COVID-19.

Në emër të Mitrovica Innovation Center, falënderim i veçantë shkon për @ UNMIK për furnizimin me pajisjet dhe materialet e nevojshme, si dhe vullnetarët dhe punonjësit tanë që punojnë me vetëmohim për të prodhuar më shumë pjesë çdo ditë.

ENG:
Local Initiative LINK has donated more than 100 protective visors to doctors and medical staff in North Mitrovica, South Mitrovica, Zvecan, Zubin Potok in the past week.

We will continue at the same pace in the forthcoming weeks until we meet the needs of all the institutions and individuals with whom we work together to fight COVID-19.

On behalf of Mitrovica Innovation Center, special thanks UNMIK – United Nations Mission in Kosovo for providing us with the necessary equipment and materials, as well as our volunteers and employees who are working selflessly in order to produce more pieces every single day.