Nova serija kurseva!

Datum : 30/10/2020

[ ALB and ENG below]

U toku je prijava kandidata na novi ciklus treninga u Centru za inovacije u Mitrovici za polaznike iz Mitrovačkog regiona. Naš centar ove godine pruža polaznicima potpuno novu seriju treninga u skladu sa najtraženijim zanimanjima u IT-u sa posebnim osvrtom na online poslove. Prijave traju do 13.11.2020. Iskoristite priliku da besplatno pohađate nastavu i tako steknete nove veštine za poslove budućnosti, ovladavanjem znanja iz odabranih IT oblasti.

Projekat realizuje Lokalna incijativa LINK uz podršku UNMIK – United Nations Mission in Kosovo

Formular za prijave: https://forms.gle/VTGJSd4QDmyKkmq67

Za više informacija kontaktirajte nas putem inboxa ili na broj telefona: +381652352609

———————————————-

Procesi i aplikimit për një cikël të ri të kurseve të trajnimit në Mitrovica Innovation Center që si target ka të rinjtë nga rajoni i Mitrovicës është në zhvillim.Këtë vit, Mitrovica Innovation Center u siguron pjesëmarrësve një seri plotësisht të re kursesh trajnimi në përputhje me karrierat më të kërkuara në Teknologjine Informative, me një fokus të veçantë në punët online. Aplikimet zgjasin deri më 13/11/2020. Përfitoni nga rasti të merrni pjesë në ligjërata falas dhe kështu të fitoni aftësi të reja për punët e së ardhmes, duke zotëruar njohuritë nga fushat e zgjedhura të Teknologjise Informative.

Ky projekt implementohet nga Local Initiative LINK dhe mbështetet nga UNMIK – United Nations Mission in Kosovo.

Forma për aplikim: https://forms.gle/Hjk2uf4prq1UaAK47

Për më shumë informata na kontaktoni në mesazh ose në numrin e telefonit: +38349332031

————————————————-

The application process for a new cycle of training courses at the Mitrovica Innovation Center targeting youth from the Mitrovica region is in progress. This year, Mitrovica Innovation Center provides participants with a completely new series of training courses in accordance with the most sought-after careers in IT, with a special focus on online jobs. Applications last until 11/13/2020. Take the opportunity to attend classes for free and thus gain new skills for the jobs of the future, by mastering knowledge from selected IT areas.

This project is implemented by the Local Initiative LINK with the support of UNMIK – United Nations Mission in Kosovo

Application form: https://forms.gle/VTGJSd4QDmyKkmq67

For more information contact us via inbox or phone: +381652352609 ; +38349332031