LOKALNA INICIJATIVA LINK zvanično je registrovana 2016. kao nevladina organizacija. LINK je organizacija koja je osnovana od strane iskusnih aktivista civilnog društva, sa ciljem rešavanja lokalnih problema.

Pretežno ključna ciljna grupa za aktivnosti LINK-a su mladi ljudi, žene i manjine. Kao jedan od najvećih problema identifikujemo migracije mladih i nezaposlenost.

Opšti cilj obrazovne misije LINK-a je da doprinese smanjenju nezaposlenosti. Da bi to postigao, LINK radi na unapređenju formalnog i neformalnog obrazovanja građana, sa fokusom na mlade; promocija doživotnog učenja i profesionalnog razvoja, razvoj omladinskih politika; podrška stvaranju politika (samo)zapošljavanja i praksi; izradu strateških istraživanja o omogućavanju poslovnog okruženja i unapređenju preduzetništva; i socijalno uključivanje ranjivih grupa.

Misija

Razvoj potencijala i socio-ekonomsko unapređivanje regiona.

Vizija

Izradnja okruženja za dinamični razvoj indivudualnih i društvenih potencijala.

Moto

Poveži se - unapredi sebe.

Naš tim

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit sed do eiu

Marko Rakić

Izvršni direktor

Kao jedan od osnivača organizacije, Marko je sa nama od samog početka. Trenutno vrši funkciju izvršnog direktora u organizaciji. Radio je u više organizacija u regionu.

Milan Dobrić

Projektni koordinator

Milan je grafički dizajner koji je još kao volonter postao član Link tima, zahvaljujući talentu i idejama u oblasti kulture i zabave najčešće je angažovan na projektima tog tipa.

Stefan Stojanović

Projektni koordinator

Stefan poznat kao Cane, je multimedijalni umetnik, glumac, pevač, svira gitaru. Svu svoju ljubav prema umetnosti bezrezervno ulaže u nove ideje i kulturne projekte.