Loading

Angažovanje mladih u proizvodnji štitnika za lice za medicinske radnike i javne službenike na Kosovu

Ovaj projekat imao je za cilj da podrži lokalni odgovor na COVID-19, istovremeno gradeći poverenje i angažujući mlade kroz partnerstvo sa Centrom za inovacije u Mitrovici koji vodi NVO „Lokalna inicijativa LINK“. Odgovarajući na zahteve medicinskih stručnjaka i javnih službenika — uključujući one na prvoj liniji nege pacijenata sa COVID-19, kao i one sa visokim rizikom zbog svakodnevnog izlaganja u obavljanju poslova javne službe — projekat je predviđao angažovanje mladih volontera za proizvodnju i distribuciju približno 15.000 zaštitnih vizira za lice za otprilike šest nedelja. Projekat je takođe podržao nove kanale saradnje i poverenja povezivanjem i podrškom zalaganja za odgovor na COVID-19 u različitim zajednicama širom Kosova.