Loading

Podrška osnaživanju mladih i preduzetništva u oblasti informacionih tehnologija

Opšti cilj projekta bila je promocija ekonomskog osnaživanja mladih i preduzetništva, kroz trajnu podršku za održavanje i unapređenje aktivnosti obuke, mentorstva i tehničke pomoći Centra za inovacije Mitrovica, koju je osnovala NVO „Lokalna inicijativa LINK“. Dugoročno gledano, ovaj projekat je imao za cilj da doprinese smanjenju nezaposlenosti mladih i pozabavi se trendom sve veće migracije, osnaživanjem mladih da iskoriste svoju kreativnost i iskoriste nove tehnologije za održiv život koji im omogućava da grade ispunjene, izazovne i uspešne karijere na Kosovu.

Primarna funkcija MIC-a zadržala se na pružanju visoko specijalizovanih IT obuka. Tako su u ponudi bila tri različita seta kurseva za po 10 učesnika (ukupno 30 polaznika). Kursevi suodržani na engleskom jeziku. Prvi kurs obuke bio je vezan za razvoj android aplikacija. Veb aplikacije PhP, CSS3, Java skript i HTML bile su u fokusu drugog kursa, dok je treći bio o marketingu na društvenim mrežama, uključujući obuku iz Google Ads-a.

MIC je raspisao konkurs i distribuirao niz mini grantova za podršku inovativnim start-ap idejama (ukupan broj je zavisio od izabranih ideja) u iznosu od 500 do 1.000 USD.

MIC je organizovao Hackathon otvoren za korisnike Centra i druge programere širom Kosova. Hackathoni su popularni programski maratoni koji traju neprekidno 48 sati, tokom kojih programeri mozgaju i pišu aplikacije. LINK je učesnicima ponudio priliku da predlože individualne treninge i mentorstva za započinjanje sopstvenog poslovanja. Svaka kompanija je mogla da izabere konsultantsku uslugu do deset radnih dana.

Projekat podržao UNMIK.