Loading

Podrška osnaživanju mladih i preduzetništva u oblasti informacionih tehnologija – Faza 3

Ovaj projekat ima za cilj promociju obrazovanja u informacionim tehnologijama, ekonomsko osnaživanje mladih i preduzetništvo, udružujući se sa NVO „Lokalna inicijativa LINK“ radi održavanja i unapređenja aktivnosti obuke, mentorstva i tehničke pomoći LINK-ovog Centra za inovacije u Mitrovici (uspostavljen u januaru 2019. uz podršku UNMIK). Projekat predviđa 3 glavne aktivnosti za korisnike koji predstavljaju multietnički sastav regiona Mitrovice:
1) pružanje specijalizovane obuke i tehničke pomoći u IT veštinama;
2) razvoj „Grab-IT“, mrežne pijace koja će odgovarati kvalifikovanoj omladini sa lokalnom i regionalnom potražnjom za IT i drugom virtuelnom podrškom, kao što su marketing na društvenim mrežama i virtuelna pomoć; i
3) organizacija umrežavanja i mogućnosti izgradnje zajednice.
Dugoročno gledano, ovaj projekat ima za cilj da doprinese smanjenju nezaposlenosti mladih i pozabavi se trendom sve veće migracije osnaživanjem mladih da iskoriste svoju kreativnost i iskoriste nove tehnologije za održiv život koji im omogućava da grade ispunjene, izazovne i uspešne karijere na Kosovu.

Kao što je bilo iskustvo u prethodnom ciklusu, osiguranje kvaliteta softvera je najperspektivniji, najisplativiji i najpopularniji kurs obuke u MIC-u. Studenti iz prethodnog ciklusa položili su onlajn test za SQA testere i odmah su počeli da rade kao frilenseri ili su imali praksu.


Učesnici će biti obučeni za obavljanje različitih administrativnih zadataka, uključujući odgovaranje na e-poštu, zakazivanje sastanaka i dogovaranje putovanja. Usluge virtuelnog asistenta sve su više tražene i posebno su privlačne zbog mogućnosti pružanja daljinske podrške.


U okviru ovog modula, učesnici će naučiti kako da dizajniraju i trodimenzionalno štampaju svoje kreacije koristeći originalne dizajne i otvoreni izvorni dizajn. Naučiće program 3D modeliranja Fusion 360. Učesnici će takođe naučiti detalje i detalje 3D desktop štampe, alate i materijale i kako da postave 3D štampače.


NVO LINK će dizajnirati i razviti „Grab-IT“ mrežno tržište za projekte koji se ponavljaju, kratkoročne zadatke i poslove sa punim radnim vremenom. Kategorije će biti podeljene u glavne naslove kao što su veb, mobilni uređaji i razvoj softvera; IT i umrežavanje; inženjering i arhitektura; dizajn i kreativno pisanje; prevod; korisnički servis; prodaja i marketing.


MIC će organizovati jedan Hackathon otvoren za korisnike Centra i druge programere širom Kosova. Hackathoni su popularni programski maratoni koji traju neprekidno 48 sati, tokom kojih programeri mozgaju i pišu aplikacije. Fokus hakotona MIC-a biće pisanje aplikacija otvorenog koda, „hakovanja“ / rešenja koja institucije mogu koristiti u korist efikasnije administracije i kvalitetnije usluge za sve stanovnike Kosova.


„Fail night“ je događaj koji sadrži priče o profesionalnim neuspesima koji su doveli do učenja i trasiranja puta ka novim mogućnostima. Gostujući predavači će publici predstaviti svoja iskustva o urušenim partnerskim odnosima, propalim preduzećima i proizvodima koje tržište nije prihvatilo. Manifestacija će biti organizovana za 100 mladih. Cilj će biti podsticanje mladih da način razmišljanja o neuspehu preusmere na način razmišljanja o mogućnostima / učenju.