“Тiha voda Briselskog brega”

Projekat će nastojati da odgovori na zadatke iznete u prvoj tematskoj celini poziva: Briselski sporazum i implementacija. Konkretan sporazum kojim ćemo se baviti je sporazum o razmeni matičnih knjiga. Ovaj sporazum je prvi sporazum postignut u Briselu (jula 2011.), a sa čijom se implementacijom, prema ocenama svih zainteresovanih strana, uspešno završilo sredinom 2014. Međutim, upravo su manjkavosti ovog sporazuma odgovorne za brojne probleme sa kojima se građani, pretežno severnog dela Kosova, danas suočavaju u pristupu dokumentima izdatim od strane kosovskih institucija, odnosno u ostvarivanju prava na kosovsko državljanstvo. Ovaj sporazum nije predmet diskusije u široj javnosti, upravo zbog nerazumevanja građanstva koje posledice ograničenosti ovog sporazuma zapravo pogrešno prepisuje implementaciji sporazuma o slobodi kretanja, što je i potvrđeno u istraživanju Instituta za afirmaciju međuetničkih odnosa . Ovo nerazumevanje šire javnosti još jedan je od razloga zašto već 7 godina izostaje konkretniji pritisak na sve tri strane u dijalogu o normalizaciji da nadomeste manjkavosti ovog sporazuma. A ključna manjkavost sporazuma leži u činjenici da je sporazumom dogovorena digitalizacija i razmena matičnih knjiga Srbije za građane na teritoriji Kosova u periodu od 1945-1999. Dok je preostalih 18 godina rođenja, smrti, brakova i razvoda dokumentovanih u srpskim matičnim službama na Kosovu izostavljeno iz dogovora. Ovo je u praktičnom smislu dovelo do toga da kosovski centralni registar građana nema kompletne informacije o civilnom statusu onih građana koji su nakon 1999. svoj status registrovali samo u srpskim institucijama. Za opština na severu Kosova gde je prva matična služba u kosovskom sistemu osnovana tek maja 2012. u Severnoj Mitrovici, a gde administrativni centri preostale tri opštine i dalje nemaju oformljene matične službe u kosovskom sistemu, ovo važi za ogromnu većinu stanovništva. U prilog ovome govore i podaci objavljeni od strane Centra za alternativno rešavanje sporova , gde se navodi da je na oko 60,000 stanovnika severnog Kosova, MUP Kosova do avgusta prošle godine izdalo svega: 33986 ličnih karta, 2587 pasoša i 1464 vozačkih dozvola. Bitno je napomenuti da, iako gorenavedena manjkavost sporazuma uglavnom pogađa građane na severu Kosova, sa istim problemima, samo u manjem obimu se suočavaju i građani na jugu, a prvenstveno zbog nepriznavanja izvod iz matičnih knjiga venčanih supružnika koji su brak sklopili pred matičarima srpskih institucija nakon 1999. Detalji projekta Naziv projekta : “Tiha voda Briselskog brega” Donatori : KFOS Detalji projekta Naziv projekta : “Tiha voda Briselskog brega” Donatori : Kosovo Foundation for Open Society