Sažeti predlog rešenja “Siguran put do škole u Z.Potoku”

Datum : 05/11/2018

Pitanje bezbednosti dece na putu do osnovne škole “Jovan Cvijić” i srednje škole “Grigorije Božović” u Zubinom Potoku problem je čiji obim doprinosi sv. Nesavestni roditelji koji maloletni deci dozvoljavaju da odlaze autu u školu, policija koja ne vrši represiju kao što je od objektivnih, što iz društvenih raznih, lokalnih samouprava koja nema direktnu komunikaciju sa školom, skupština koja nema dobru komunikaciju sa izvršnom vlastom i najnovije, slabo razvijene saobraćajne infrastruktura ili visoke političke probleme i “recipročne” politike kosovske vladavine. Ipak, ključni akter u rešavanju problema je lokalna samouprava koja pre svega mora da izradi plan tehničkih regulacija saobraćaja i pratioci lokalnih skupština opštine Zubin Potok usvajanja.

Naziv publikacije: Sažeti predlog rešenja "Siguran put do škole u Z.Potoku"

Donatori: SlovakAid, Institute Innovate, SFPA

Period održavanja: 2017-08-15

Skini PDF