Loading

Lokalna strategija i plan delovanja za preduzetništvo mladih u opštinama Severna i Južna Mitrovica

Datum : 08/06/2019

Preuzmite dokumente u .pdf fajlu klikom na ljubičasto dugme:

  1. Lokalna strategija i plan delovanja za preduzetništvo mladih u opštini Severnoj Mitrovica – na sva tri jezika
  2. Lokalna strategija i plan delovanja za preduzetništvo mladih u opštini Južna Mitrovica – na sva tri jezika

Naziv publikacije: Lokalna strategija i plan delovanja za preduzetništvo mladih u opštinama Severna i Južna Mitrovica

Donatori: UN Habitat, PAX i CBM

Period održavanja: 2019