Loading

Old & New Mitrovica

Datum : 11/01/2020

Klikom na dugme ”download” možete preuzeti pdf publikaciju fotografija koja je deo inicijative nastale na Artathonu, prvom umetničkom maratonu koji je održan krajem septembra prošle godine.
Artahon, umetnički maraton je imao za cilj da okupi umetnike i aktiviste iz oba dela Mitrovice koji bi radili na planiranju i ostvarivanju zajedničkih inicijativa. Jedna od njih je izložba i publikacija fotografija o nekadašnjoj i sadašnjoj Mitrovici.

Ovaj aktivnost deo je projekta „ARTvism – povezivanje zajednica kroz kulturu i umetnost“ koji finansira Kosovska fondacija za otvoreno društvo (Kosovo Foundation for Open Society (KFOS) a sprovode nevladina organizacija LINK i Futja Ngjyrë.

By clicking on the ”download” button, you can download a pdf publication of the photographs, which is part of the initiative created at Artathon, the first art marathon held at the end of September last year.
Artahon, the Art Marathon aimed to bring together artists and activists from both parts of Mitrovica who would work to plan and pursue joint initiatives. One of them is an exhibition and publication of photographs about the former and present Mitrovica.

This activity is a part of the project “ARTivism – Connecting Communities Through Culture and Art”, a project funded by the Kosovo Foundation for Open Society (KFOS) and implemented by the NGO LINK and Futja Ngjyrë

Naziv publikacije: OLD & NEW Mitrovica – Photos

Donatori: Kosovo Foundation For Open Society