Loading

Priručnik za primenu ljudskih prava – Right-based approach manual

Datum : 05/09/2019

Ova publikacija je napisana u sklopu projekta ‘’Unapređenje lokalnih politika za preduzetništvo mladih kroz paticpativni pristup’’ implementiran od strane  LINK-a iz Severne Mitrovice i 7Arte iz Južne Mitrovice, finansiran kroz Civil Society Catalytic Fund koji je deo Inclusive Development programa koji sprovodi UN-Habitat, PAX i  CBM. Mišljenja, stavovi i rezultati prikazani u ovoj publikaciji predstavljaju stavovoe autora i na nkoji način se ne može smatrati da oni prestavljaju stavove donatora.

Naziv publikacije: Right-based approach manual

Donatori: UN-Habitat, PAX i CBM

Period održavanja: April 2019