Loading

Sažeti predlog rešenja “Siguran put do škole u Z.Potoku”

Datum : 05/11/2018

Pitanje bezbednosti dece na putu do osnovne škole “Jovan Cvijić” i srednje škole “Grigorije Božović” u Zubinom Potoku problem je čijem obimu doprinosi svi nesavesni roditelji koji maloletnoj deci dozvoljavaju da odlaze autom u školu, policija koja ne sprovodi represivne mere što je iz objektivnih, što iz društvenih razloga, lokalnih samouprava koja nema direktnu komunikaciju sa školom, skupština koja nema dobru komunikaciju sa izvršnom vlašću i najzad, slabo razvijena saobraćajna infrastruktura ali i visokopolitički problemi i “recipročne” politike kosovske vlade. Ipak, ključni akter u rešavanju problema jeste lokalna samouprava koja pre svega mora izraditi plan tehničkog regulisanja saobraćaja i proslediti lokalnoj skupštini opštine Zubin Potok na usvajanje.

Naziv publikacije: Sažeti predlog rešenja „Siguran put do škole u Z.Potoku“

Donatori: SlovakAid, Institute Innovate, SFPA

Period održavanja: 2017-08-15